Kunst og kultur

SKRIVERIET

Vil du lese mer om kunst? Les min kunstblogg!

 Hvorfor er vi så redde for kunst?  spurte jeg i en artikkel i Fevennen en gang.  Svaret har uteblitt, for til tross for at den norske kulturdebatten er nokså livlig, aner jeg at de brede lag av folket likevel har et noe anstrengt forhold til kunst. Kanskje kommer det av den evignorske debatten om og frykten for elitisme og snobberi, eller av at vi har en tendens til å redusere alle kutlurdebatter til simplistiske diskusjoner om norskhet. Kanskje skyldes det, og vårt ambivalente forhold til kunst, at vi rett og slett er  uvant og ukomfortable med å forholde oss til de følelsene og tankene som kunst, god kunst i alle fall, vekker i oss. Det er i så fall bare en treningssak. Her er en liten treningsøkt.       

ARTIKLER


"Writers often try to find characteristics of totalitarianism in [...] Western Democracies. This last is the equivalent of looking for the intention of ice in cold water"


Igor Golomstock in "Totalitarian Art".


Skriveriet.no er eid og drevet av Pedersen Skriveri.

Har du kommentarer eller spørsmål til artiklene eller til siden som sådan, skriv gjerne en epost.