Europa

SKRIVERIET

Children on Cyprus

________________________________________________________________________________________________________________________________

Dette bildet har jeg tatt på Kypros, i den tyrkiske delen av hovedstaden Nicosia. Disse barna leker blant slitte, nedslitte bygninger, mens væpnede soldater vokter grensen mot den mer velutviklede greske delen av øya, bare noen steinkast unna.

ARTIKLER

Denne siden er dedikert Europa.  Europa på godt og vondt. Europeisk kultur, europeisk politkk, europeisk krise, europeisk samfunn. Jeg fokuserer spesielt på Italia og Spania, de to landene jeg kjenner best, men jeg skriver også om andre land og områder, og om spesielle europeiske utviklignstrekk. Artiklene er mitt lille bidrag i kampen mot skismaet  mellom kontinentets nordlige og sørlige bredder, og mot de barrierene som fremdeles eksisterer mellom øst og vest.  Jeg er overbevist om at det eneste som kan hjelpe oss å overvinne disse skillene, er en økt forståelse for hvordan livet arter seg bak nyhetsoverskriftene og de økonomiske konjunkturer, og bedre innsikt i hvilke prosesser og behov som styrer utviklingen på kontinentet.       

"L'Europa non è solo spread e vincoli"


Matteo Renzi

Skriveriet.no er eid og drevet av Pedersen Skriveri.

Har du kommentarer eller spørsmål til artiklene eller til siden som sådan, skriv gjerne en epost.