Internasjonale tema, bistand og korrupsjon

SKRIVERIET


"Andare, vedere, ascoltare, fare domande e poi, raccontare."Arrigo Benedetti

Da jeg var barn likte jeg godt å spill et spill som heter Fullrigger. Brettet var et verdenskart og spillet gikk ut på å opprette handelsnettverk og frakte varer med seilskuter mellom ulike verdensdeler. Jeg vet ikke om det var da reiselysten ble født, men den har vært der siden, det samme har interessen for internasjonale relasjoner, det være seg politiske, økonomiske eller sosiale og kulturelle. Denne interessen førte meg til arbeid i ulike internasjonale organisasjoner, både innen nødhjelp og demokratiutvikling, og til to uliek mastergrader, én i migrasjonshistorie, én i demokratiutvikling, med fokus på korrupsjon. Jeg tilbrakt mye tid både i det gamle Sovjetunionen, spesielt i Sentral-Asia, men også sør for Europa, og disse erfarinene underbygger mye av det jeg skriver om: 

________________________________________________________________________________________________________________________________

ARTIKLER

Roman baths, Gafsa, Tunis
Roman baths, Gafsa, Tunis
Roman baths, Gafsa, Tunis

Skriveriet.no er eid og drevet av SorlandSydland, et italienskregistrert enmannsforetak.

Har du kommentarer eller spørsmål til artiklene eller til siden som sådan, skriv gjerne en epost.